سرویس کارهای شرکت

خدمات قابل ارائه در تمام مناطق

نوع خدمت نام و نام خانوادگی شغل کد پرسنلی  
 
سیم كشی

۴۰۹۶

علیرضا كوثری مقدم سیم كشی،

دوربین م. بسته

۴۰۹۶۱۱  
محسن رمضانی سیم كشی ۴۰۹۶۱۵  
حسن اقبالی سیم كشی ۴۰۹۶۱۶  
محمد نژاد عباس سیم كشی ۴۰۹۶۱۷  
حسن اعیادی سیم كشی،

دوربین م. بسته

۴۰۹۶۱۲  
عظیم اله سعادتی سیم کشی،

لوستر و آیفون

۴۰۹۶۱۴  
سهیل فتحی سیم کشی ۴۰۹۶۱۳  
       
       
نظافتچی خانم

۵۰۹۶

   
بهاره میرزایی   ۵۰۹۶۱۱  
تهمینه ایمانی   ۵۰۹۶۱۳  
       
       
نظافتچی

آقا

۶۰۹۶

سیامك خدایی   ۶۰۹۶۱۳  
غلام خانکشی زاده   ۶۰۹۶۱۲  
محسن فرضی پور   ۶۰۹۶۱۱  
رضا کاظمی   ۶۰۹۶۱۴  
نورعلی آذرتاش   ۶۰۹۶۱۵  
لطفعلی عبدی   ۶۰۹۶۱۶  
سعید ….   ۶۰۹۶۱۷  
یوسف سلیمانی   ۶۰۹۶۱۷  
پذیرایی

۲۵۹۶

حسن عمو   ۲۵۹۶۱۱  
       
       
       
       
دکوراسیون

۱۵۹۶

میثم سیفی سقف كاذب ۱۵۹۶۱۱  
فرزاد عزیزی   ۱۵۹۶۱۲  
امین دانش   ۱۵۹۶۱۳  
       
باغبانی

۵۶۹۶

       
       
خدمات كامپیوتری

۸۰۹۶

بهنام برزگر نرم افزار ۸۰۹۶۱۳  
مهدی مولایی تعمیر كامپیوتر ۸۰۹۶۱۱  
علیرضا موسوی   ۸۰۹۶۱۴  
مصطفی زاهدی   ۸۰۹۶۱۲  
       
ایزوگام

۴۵۹۶

شهباز مولایی   ۴۵۹۶۱۱  
       
       
تعمیر آسانسور

۷۰۹۶

صادق باباكشی زاده سرویسكار

آسانسور

۷۰۹۶۱۱  
       
تسویه آب

۹۵۹۶

محرم برتری   ۹۵۹۶۱۱  
       
بازسازی منزل

۹۰۹۶

محسن رمضانی گچكاری ۴۰۹۶۱۵  
       
       
نقاشی ساختمان

۷۵۹۶

شهرام آقازاده   ۷۵۹۶۱۱  
نعمت آزادی   ۷۵۹۶۱۲  
بازاریاب

۳۵۹۶

بهرام اسمیعل زاده   ۳۵۹۶۱۱  
ریاحی   ۳۵۹۶۱۲  
سعید ….   ۳۵۹۶۱۳  
پویا رجبی   ۳۵۹۶۱۴  
مبل شو

۳۶۹۶

فولادی   ۳۶۹۶۱۱  
       
کارگر

ساده ساختمان

۶۶۹۶

بهنام حیدری کیا   ۶۶۹۶۱۱  
       

خدمات منطقه محور

نوع خدمت نام و نام خانوادگي کد پرسنلی
اصلي زيرمجموعه
تأسيسات لوله كشي گاز

۱۰۹۶

رسول رهنما ۱۰۹۶۱۴
عين اله قربانوند ۱۰۹۶۱۲
اصغر زهري ۱۰۹۶۱۱
سجاد زهري ۱۰۹۶۱۵
آيدين برزگر ۱۰۹۶۱۶
رضا فتحي ۱۰۹۶۱۳
روشن فعال ۱۰۹۶۱۷
لوله كشي آب

۲۰۹۶

رضا فتحي ۱۰۹۶۱۳
مكائيلي ۲۰۹۶۱۴
عادل پنداشته ۲۰۹۶۱۱
اصغر زهري ۱۰۹۶۱۱
سجاد زهري ۱۰۹۶۱۵
رسول رهنما ۱۰۹۶۱۴
بهنام روحی ۲۰۹۶۱۲
سهیل فتحی ۲۰۹۶۱۵
میثم نصیری ۲۰۹۶۱۶
فرامزر آزادی ۲۰۹۶۱۳
رضوان لطفی ۲۰۹۶۱۷
لوازم الكتريكي

۳۰۹۶

اميرهادي پرتوي ۳۰۹۶۱۱
اصغر ساعد ۳۰۹۶۱۲
رضوان لطفی ۲۰۹۶۱۷
   
   
خشكشويي خشكشويي

۶۵۹۶

قنبری ۶۵۹۶۱۱