تاسیسات مکانیکی

تاسیسات ساختمان را شاید بتوان قاب تپنده هر ساختمان برشمرد. سیستم لوله‌کشی از مهمترین و حیاتی‌ترین بخش‌های تاسیساتی ساختمان‌های مسکونی و تجاری است. آنقدر مهم که مثلا اگر مواردی مثل نشتی‌های کوچک به موقع رسیدگی نشوند هزینه‌ سنگینی روی دست صاحب ساختمان می‌گذارند. فشار پایین آب همانقدر که روی اعصاب است ممکن است نشان‌دهنده یک نشتی بزرگ در پی و دیوارهای ساختمان و خسارت‌های سنگین باشد. سپردن این کار مهم به افراد مجرب و مطمئن بایستی همواره مدنظر صاحبخانه باشد. این شرکت با داشتن اسادکارهای ماهر و دوره دیده همواره سعی می نماید تا در کمترین زمان در محل حضور یافته و مشکل را حل نماید.